Update Dorpsraad Vroomshoop – Geerdijk juli 2020

Na lange tijd zijn wij deze week eindelijk weer bij elkaar gekomen voor, wat normaal onze maandelijkse vergadering is. Dat wil niet zeggen dat wij de afgelopen tijd stil hebben gezeten. Achter de schermen zijn we natuurlijk constant bezig voor Vroomshoop en Geerdijk.
Iedereen heeft ongetwijfeld gezien hoe de hele zwembaddiscussie zich weer afspeelde en ook hoe alle dorpsraden elkaar daarin vonden. Ontzettend mooi dat wij met elkaar op één lijn zaten, maar helaas is het ons niet gelukt de politiek te overtuigen af te zien van het plan dat er lag. Het is wel mooi dat er nu een goede basis voor de gezamenlijke dorpsraden ligt om ook in de toekomst vaker dingen samen op te pakken. Daar zijn wij erg blij mee.
Verder zijn er met de gemeente gesprekken gevoerd over het groenbeleid van de gemeente. Het valt ons op dat er onnodig veel bomen gekapt worden en de snoeiwerkzaamheden nogal rigoureus gebeuren. De eerste gesprekken hierover met de gemeente zijn inmiddels geweest en ook hierover blijven we in gesprek met de gemeente.
Net voor de corona uitbraak hadden we een complete informatieavond voorbereid voor in de maand april. Helaas heeft deze geen doorgang kunnen vinden en verwachten wij ook niet dat deze informatieavond dit jaar er nog van gaat komen. We gaan proberen dit volgend jaar weer op te pakken. Om toch informatie in te kunnen winnen vanuit de inwoners van Vroomshoop en Geerdijk zijn we daarom nu aan het kijken naar de mogelijkheid om dit middels een digitale variant te gaan doen. Waarschijnlijk gaan we over diverse onderwerpen via een poll vragen hoe u over deze onderwerpen denkt. Dit moeten we nog verder invullen en hopelijk lukt het ons eind dit jaar dit gereed te hebben.
Ook zijn we nog steeds bezig met de aanleg van een hondenspeelveld en het kruispunt bij de Tonnendijkbrug. Dit zijn punten waar we al lang mee bezig zijn en een kwestie van lange adem is. Hopelijk komt hier binnenkort beweging in en kunnen we Vroomshoop hierdoor weer mooier maken.
Daarnaast spelen er natuurlijk nog veel meer zaken, al is het in deze tijd soms lastig om dingen op te pakken. We blijven ons inzetten voor een mooier Vroomshoop en Geerdijk!