Terugblik op 2019

Als Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk kijken we wederom terug op een druk jaar. Inmiddels bestaan we alweer 5 jaar en hebben een behoorlijke naam opgebouwd bij de Gemeente Twenterand en inwoners van Vroomshoop en Geerdijk. We worden steeds makkelijker gevonden en hebben in deze 5 jaar de nodige connecties binnen de gemeente en andere organisaties opgebouwd, waardoor we meestal snel met vragen en opmerkingen bij de juiste persoon terecht kunnen.

Het afgelopen jaar zijn we onder andere bezig geweest met het zoeken naar een oplossing van het kruispunt bij de Tonnendijkbrug. In samenwerking met Verkeersgroep Vroomshoop (VGV) hebben we meerdere oplossingen aangedragen bij de gemeente. Dit zal in 2020 een vervolg krijgen en hopelijk komt er een oplossing voor dit punt van frustratie bij veel inwoners.

Ook zijn we trotst dat mede door onze inzet de markt
(Vroomshoop, markthart van Twenterand) weer groeiende is.
Hopelijk zet dit ook volgend jaar door en kunnen we uiteindelijk weer een markt van circa 15 kramen krijgen in Vroomshoop.

Helaas hebben we moeten stoppen met Vroomshoop Duurzaam. Vanwege het netwerk dat overvol is, is het de komende jaren niet mogelijk om grootschalig energie op te gaan wekken voor Vroomshoop en Geerdijk. We hadden hier mooie plannen voor, die veel geld op kunnen leveren voor het verfraaien van Vroomshoop en Geerdijk. Wellicht dat er in de toekomst weer mogelijkheden komen en we de plannen uit de ijskast kunnen halen.

Dit jaar werd bekend gemaakt dat er meer Boa’s zullen komen om met name de overlast van hondenpoep aan te pakken. Ook de hogere boetes die uitgeschreven zullen gaan worden bij het achterlaten van hondenpoep of het niet in bezit zijn van de benodigde poepzakjes vinden wij een goede stap van de gemeente. Hondenpoep is al jaren de grootste ergernis in Vroomshoop en Geerdijk en we hebben ons sinds de oprichting ingezet om daar een oplossing voor te vinden. Hopelijk zijn de Boa’s en hoge boetes een stap in de goede richting.

De open brief waarin we onze zorgen uiten over de N36 is door maar liefst 53 verschillende partijen ondertekend en verstuurd naar de minister. Als reactie kregen wij te horen dat de uitgevoerde maatregelen tijd nodig hebben. We geven het daarom even de tijd, maar houden ook hier de vinger aan de pols en als wij het nodig achten zullen we hier een vervolg aan geven.

Wat voor ons een belangrijk punt voor volgend jaar is, is de mogelijke verhuizing van de winkels aan de Linderflier. We hopen van harte dat deze plannen geen doorgang vinden. De 3D beelden van de Linderflier die we gezien hebben van eventuele nieuwe voorgevels en parkeerplaatsen zien er ontzettend goed uit en we zien daarom graag dat dit wel uitgevoerd wordt, zodat de winkels daar weer jaren vooruit kunnen.

Ook zijn we blij dat de stichtingen die door ons zijn opgezet het ontzettend goed doen. De Avondvierdaagse Vroomshoop trekt elk jaar weer meer mensen en wordt steeds groter. Aquapark De Zandstuve zorgt ervoor dat het zwembad weer helemaal leeft en verfraaid wordt. Volgend jaar zal ook, mede dankzij de vele gulle ondernemers en inwoners van Vroomshoop en Geerdijk, de glijbaan in gebruik worden genomen. Chapeau voor beide organisaties!

Verder ondersteunen we graag initiatieven uit Vroomshoop en/of Geerdijk. Zo hebben we achter de schermen kunnen helpen aan een eventuele Hondenspeeltuin Vroomshoop. Dit lijkt nu goed te gaan en hopelijk zal ook dit volgend jaar gerealiseerd worden. Alle lof en eer voor de initiatiefnemer hiervan.

Als Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk hebben we ook zelf het nodige georganiseerd het afgelopen jaar. Dit jaar werd de Chill&Grill (voorheen DorpsBBQ) georganiseerd samen met De Smoezen. Vanwege de extreme temperaturen viel de opkomst iets tegen, maar was het desondanks weer ontzettend gezellig. Eind oktober werd op 2 vrijdagen de 1e Dorps Kwizz Vroomshoop georganiseerd. Met 32 teams werd gestreden om de felbegeerde Bokaal en 12 prachtige prijzen. We hebben hier louter positieve reacties op ontvangen en zullen daarom alles op alles zetten om dit prachtige evenement volgend jaar weer te organiseren. Als laatste is samen met de wijkagent en beheerders van Vroomshoop Waakt nog de inbraakpreventiewandeling georganiseerd. Dit was een erg leerzame avond voor de aanwezigen.

Vroomshoop Waakt draait erg goed en is dit jaar de grens van 800 gebruikers gepasseerd. Vanwege de groei worden de eerste limieten van de app-groepen bereikt en zal volgend jaar een herverdeling plaatsvinden. Naast de bestaande groepen Noord, Oost, Zuid, West en Geerdijk, zal volgend jaar ook de app-groep Vroomshoop Waakt Midden in werking treden. Voor een aantal gebruikers zal dit betekenen dat ze in een andere app-groep terecht komen.

Dit jaar is door ons, in samenwerking met Ondernemend Vroomshoop, al 2 keer de evenementenkalender verspreid, telkens voor een periode van 4 maanden. Alles dat in Vroomshoop en Geerdijk gebeurd en bij ons aangeleverd wordt, wordt opgenomen in deze evenementenkalender. Ook dit zien we als een groot succes. Telkens blijkt dat er ontzettend veel te doen is in Vroomshoop en dankzij deze evenementenkalender wordt heel Vroomshoop, Geerdijk en omstreken hiervan op de hoogte gebracht. We hopen dat alle evenementen hierdoor nog meer aandacht krijgen en daarmee meer bezoekers trekken. Momenteel zijn we bezig met de 3e versie, dit keer voor de periode 1 februari t/m 31 mei 2020. Heeft u een evenment in deze periode? Geef deze dan aan ons door via info@dorpsraadvroomshoop.nl.

Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken waar we ons mee bezig hebben gehouden en ook volgend jaar zal er weer van alles gebeuren dat we nu nog niet kunnen voor zien. We kijken in ieder geval positief terug op het afgelopen jaar en vol verwachting naar het nieuwe.

We wensen u allemaal een goede jaarwisseling en een fantastisch 2020.

Samen naar een mooier Vroomshoop en Geerdijk!
Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk